Henrik Eklundh Paglert, EklundhPaglert Förlag.
”Ett kreativt och trevligt samarbete. Jag visste inte att man kan få näst intill riktig filmkvalitet även i små och medelstora produktioner. Kul!”