Barnoperation

Informationsfilm producerad för Centralsjukhuset i Kristianstad, CSK.

Film anpassad för barn som ska besöka dagoperationsavdelningen.