MOBILT VÅRDTEAM
Mobilt vårdteam i hälsa- och sjukvårdsavtalet. Haru koll på checklistan?