INFORMATIONSFILM & UTBILDNINGSFILM
En informationsfilm är ett effektivt sätt att kommunicera information som många ska ta del av, vid flera olika tillfällen. Hur fungerar till exempel en viss rutin i organisationen? Hur kan man få andra att förstå lite av vardagen i en blind människas liv?

MOBILT VÅRDTEAM I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVTALET
Har du koll på checklistan? Utbildningsfilm för vårdpersonal i Malmö stad och Region Skåne.

MIRJANAS VÄG TILL GYMMET
En film om att gå med den vita käppen.